Loodsreglement

 • Kano's worden schoon in de loods gelegd. Dat betekent, dat de boot afgedroogd dient te worden, opdat de onderliggende boten niet nat worden. Door de tocht in de loods, wordt zo'n boot snel vuil.
 • Alleen de kano's en peddels horen in de loods thuis. Dus geen spatzeilen, bootdragers, e.d. Het dient aanbeveling, dat een peddel welke niet geheel in de boot past, in het peddelrek wordt geplaatst en wordt voorzien van een naam.
 • Kano's van de vereniging mogen niet zonder toestemming van de loodscommissaris gebruikt worden. Het eventuele gebruik van een verenigingskano kost per dag 4,50. Bij gebruik van een kano op een halve dag of een deel daarvan, pleeg dan overleg met de loodscommissaris. Verenigingsboten liggen in een apart deel van de loods.
 • Schade aan de loods, een verenigingsboot of anderszins, dient bij de loodscommissaris gemeld te worden. Het is verstandig eigen boten te verzekeren, daar dit door de vereniging niet wordt gedaan. Verzekeringen kunnen worden afgesloten bij de bonden (NKB of TKBN of een eigen verzekeringsmaatschappij, die hierin voorziet).
 • Het is wenselijk om de steiger vrij te houden voor komende en gaande kanovaarders, dus geen boten laten liggen op de steiger, maar deze in het gras leggen.
 • Bij beŽindiging van het lidmaatschap, dient de kano uit de loods te worden verwijderd. Als de betreffende kano een jaar overligt, dus niet op tijd wordt weggehaald, dient opnieuw een jaar liggeld te worden betaald. Bij geen betaling na twee jaar in de loods te hebben gelegen, wordt deze boot als lesboot gebruikt.
 • Fietsen dienen in het fietsenrek te worden gezet en niet tegen de loods te worden geparkeerd.
 • Parkeren van auto's, uitsluitend op de parkeerplaats, dus niet voor, of voorbij de kantelpaal. Ook het opladen van boten, of het afladen, dient op de parkeerplaats te worden gedaan.
 • Bij het verlaten van de loods, wordt de verlichting uitgedaan en de deuren goed gesloten.
 • Kleedkamers en keuken, alsmede de kantine, dient men schoon achter te laten, dus geen bekers vol met water laten staan, maar gewoon opruimen.
 • Losse rommel wordt natuurlijk in de afvalbak gedeponeerd en wordt niet op tafel of ergens anders achtergelaten. Buiten zijn er ook afvalbakken, zowel op het terrein als bij de steiger.
 • Roken in de loods is verboten. Voor de niet aflatende roker kan men in de kantine ook geen rokertje meer plegen, daar dit door de overheid is verboden. Maar niet roken is beter voor uzelf, alsmede voor Uw omgeving. In het uiterste geval gaat U naar buiten, maar dit geeft een slecht voorbeeld voor onze jeugd.
 • Alle brandblusmiddelen staan op een vaste plaats in de loodsen. Laat deze staan waar ze nu geplaatst zijn en weet deze dingen daar ook te vinden in geval van brand. De grote blusser in de eerste loods, is een blusser, uitsluitend voor de boten, evenals de blussers in de kleine loods. De brandblusser in de kantine, is niet te gebruiken bij brand in de botenruimten.
 • Er is een kraan aangebracht bij de deur van de grote loods, waar men een tuinslang vindt, om bijvoorbeeld de boot te wassen, uiteraard op de botenliggers buiten.