Kanowaard wedstrijdvaarders

alletwee

Een aantal jaren werd er binnen kanovereniging Kanowaard actief aan wedstrijdvaren gedaan. Er waren er een tweetal Kanowaard leden die actief bezig zijn met deze sport, deze leden zijn: René Lover en Léon Beers. Naast deze twee leden zijn er een aantal leden die af en toe in een K 1 varen en sommige daarvan varen een paar wedstrijden per jaar op laagdrempelig niveau, maar beoefenen de kano sport op recreatief niveau. Zowel René als Léon deden wedstrijden op Nationaal als Internationaal niveau die bestaan uit korte baan, lange baan en marathon wedstrijden.

K1

Beide atleten waren dagelijks met de kanosport bezig. Tijdens de maanden maart t/m oktober worden er per week 7 kano trainingen verricht en daarnaast nog krachttraining en conditie training die bestaat uit hardlopen en fietsen. In de wintermaanden ligt het accent wat meer op krachtraining en in mindere mate aan kano training. Wel wordt er het hele jaar door gevaren zolang er geen ijs op het water ligt.

De kanotrainingen in de zomermaanden bestaan uit verschillende trainingsvormen. Deze bestaan uit duurtrainingen, sprint /snelheidstrainingen, techniektrainingen en weerstandtrainingen. Afhankelijk van de wedstrijden die op het programma staan wordt de trainingsvorm daarop afgestemd.

René

Mochten er mensen zijn die meer willen weten over wedstrijdvaren en eens een keer in een wedstrijdkano (K1) willen varen, dan kan er altijd contact worden opgenomen met één van de personen.

E-mail adressen zijn René: renelover26 @ hotmail.nl
Léon: leon.beers @ 12move.nl

Nederland kent sinds enkele jaren ook een kanoploeg waarbij kanoatleten op professionele wijze worden begeleid en ondersteund, informatie over deze ploeg is te vinden op de volgende site: www.kanotop.nl

Algemene wedstrijd informatie

comilage

Binnen de Nederlandse kano bond zijn een aantal disciplines op het gebied van wedstrijdvaren. Binnen het vlakwater wedstrijd kanoen bestaan een drietal onderdelen namelijk korte baan, lange baan en marathon wedstrijden.

Deze disciplines zijn verdeeld in verschillende classes namelijk:

K1, K2 en K4. Deze onderdelen zijn weer onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën, junioren, senioren en veteranen.

De korte baan wedstrijden zijn wedstrijden waarbij de volgende afstanden gevaren worden: 200, 500 en 1000 meter en worden gevaren in afzonderlijke banen. Bij deze discipline starten de wedstrijdvaders naast elkaar en iedere deelnemer heeft zijn eigen baan waar niet van afgeweken mag worden.

De lange baan wedstrijden bestaan uit afstanden variërend vanaf 3000 t/m 10.000 meter. Er wordt bij deze discipline gezamenlijk gestart en er worden dan één of meerdere ronden gevaren, bij dit onderdeel mag er op zog gevaren worden.

Als laatste bestaan er ook marathon wedstrijden. Dit zijn wedstrijden van 10 km en langer. Bij sommige wedstrijden op marathon gebied moet er ook over gedragen worden, hierbij moet je met de kano in de hand een gedeelte lopen.

Van de drie disciplines op vlakwater gebied zijn alleen de korte baan wedstrijden ook Olympisch. Dit onderdeel kan zowel in de K1, K2, K4, C1, C2, C4 gevaren worden. De 1 staat voor éénpersoons kano, de 2 voor tweepersoons en de 4 voor vierpersoons kano. De K staat voor kano en is een gesloten kano. De C staat voor Candadese kajak en is een open kano. Deze laatste discipline (C) wordt in Nederland niet als wedstrijd sport beoefend. In Nederland Wordt alleen de Kano klasse als wedstrijdsport beoefend.

Verder is er ook informatie te verkrijgen via de website van de NKB over wedstrijdvaren en ander kano nieuws: www.nkb.nl